UTLEIEREGLER

1.   Leietaker av lokaler i Folkets hus er ansvarlig for ro og orden.
2.   Leietaker besørger selv oppsett av bord og stoler og annet nødvendig utstyr.
3.   Skader og ødeleggelser som forårsakes under bruken, skal erstattes av leietaker.
4.   Under offentlige fester og tilstelninger plikter leietakeren å sørge for tilstrekkelig antall vakter. Disse skal være kjent med husets ordensregler og gjeldende branninnstruks
5.   Lokalene skal ryddes etter bruk.
6.   Offentlige fester og tilstelninger skal være avsluttet senest kl 01:00.
Private arrangement skal være avsluttet senest kl 03:00.
7.   Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets branninstruks og til enhver tid å vite hvor mange
personer som befinner seg i lokalene. Maksimalt tillatt er 200.
8.   All servering av alkohol er forbudt med følgende unntak:
Ved sluttede selskaper kan det søkes om ambulerende skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.
Slik søknad sendes til Trondheim Kommune v/Juridisk Kontor, 7004 TRONDHEIM på fastsatt skjema som fåes ved hendvendelse til dette kontoret.
9.   For bruken av huset gjelder ellers de alminnelige politivedtekter for Trondheim kommune
10.   Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan SFHR v/styret for kortere eller lengre tid
utelukke vedkommende fra huset.
11.  

Ved avbestilling senere enn 1 uke før bestilt arrangementsdato, blir leietakeren å kreve for 50% leie.

Under punkt 5 gjelder:
· Alle gulv skal feies og avfall bæres ut på anvist plass.
· Benyttede bord og stoler rengjøres og settes ved veggene.
· Vask av benyttet kjøkkenutstyr besørges av leietaker. Kjøkkenutstyr skal settes tilbake på plass.
· Ødelagt utstyr tilhørende huset, varsles til Folkets hus Ranheim v/leder i huskomiteen.
· Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst.