Utleieregler

 1. Leietaker av lokaler i Folkets hus er ansvarlig for ro og orden.
 2. Leietaker besørger selv oppsett av bord og stoler og annet nødvendig utstyr.
 3. Skader og ødeleggelser som forårsakes under bruken, skal erstattes av leietaker.
 4. Under offentlige fester og tilstelninger plikter leietakeren å sørge for tilstrekkelig antall vakter. Disse skal være kjent med husets ordensregler og gjeldende branninnstruks
 5. Lokalene skal ryddes etter bruk.
 6. Offentlige fester og tilstelninger skal være avsluttet senest kl 01:00. Private arrangement skal være avsluttet senest kl 03:00.
 7. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets branninstruks og til enhver tid å vite hvor mange personer som befinner seg i lokalene. Maksimalt tillatt er 200
 8. Leietaker er ansvarlig for at skjenking av alkohol foregår i henhold til Tronheim kommunes lover og regler..
 9. For bruken av huset gjelder ellers de alminnelige politivedtekter for Trondheim kommune
 10. Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan SFHR v/styret for kortere eller lengre tid utelukke vedkommende fra huset.
 11. Ved avbestilling senere enn 1 uke før bestilt arrangementsdato, blir leietakeren å kreve for 50% leie.

Under punkt 5 gjelder

· Alle gulv skal feies og avfall bæres ut på anvist plass.

· Benyttede bord og stoler rengjøres og settes ved veggene som anvist.

· Vask av benyttet kjøkkenutstyr besørges av leietaker. Kjøkkenutstyr skal settes tilbake på plass.

· Ødelagt utstyr tilhørende huset, varsles til Folkets hus Ranheim: post@sfhr.no eller tlf 90822046

· Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst.